Visie

Fundamentele andere aanpak voor maximaal rendement op IT

Organisaties zijn meer en meer afhankelijk van informatie die in grote mate bepalend is voor hun concurrentiekracht.  het juiste high-perfomende team en uw wendbare, stabiele en betrouwbare IT zijn daarmee de voorwaarden geworden voor innovatie, slagkracht, succes en groei. ICGROEP kiest voor de Agile aanpak „slagvaardig en wendbaar” „snel op veranderingen  reageren”, „kortcyclische werkwijze”, „bijsturing naar aanleiding uw klantfeedback” en resultaatgericht „3-moth-to-market maar vooral veel DOEN ”.  Dit staat in schril contrast met de vele mislukte IT-projecten en de hooggespannen verwachtingen die IT tot nu toe maar zelden waar heeft kunnen maken. Waar dit aan ligt? Simpel gezegd omdat voor het realiseren van rendement op IT-investeringen een fundamenteel andere benadering van IT nodig is.